REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.narzedziaielektro.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej http://www.narzedziaielektro.pl i zapisanie na odpowiednim nośniku

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.narzedziaielektro.pl prowadzony jest przez firmę  NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c. zarejestrowaną przez Urząd Miejski w Koninie pod numerem 015247/01  


Siedziba/adres korespondencyjny: ul. 3_Maja 58, 62-500 Konin
NIP: 665-20-51-883 Regon: 310305774

DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: biuro@narzedziaielektro.pl

numer telefonu: 601-186-186

 

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY :

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.narzedziaielektro.pl prowadzi sprzedaż profesjonalnych elektronarzędzi, narzędzi ogrodowych, urządzeń pomiarowych, narzędzi pneumatycznych i wielu innych narzędzi mających  zastosowanie w budownictwie, przemyśle oraz w pracach przydomowych.

2. CENY TOWARÓW :

a. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

b. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

c.  Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:

a.Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sposób:
 - poprzez formularz zamówienia na stronie www.elektroinarzedzia.pl
 - telefonicznie tel: 63-246-93-49 lub faksem nr: 63-246-93-50
 - e-mail: biuro@narzedziaielektro.pl
 - zamówienia złożone do godz.13.00 będą realizowane w danym dniu roboczym w przypadku dostępności zamówionego towaru.
b. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
- imię i nazwisko
- adres korespondencyjny
- e-mail
- numer telefonu

c. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. b, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

4. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY :

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych infomracji zamówienia.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR :

Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie :
a. bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
67 11 40 2017 0000 4402 0494 1011 
b. gotówką przy odbiorze przesyłki
c. możliwa jest także zapłata za towar „na raty”

6. SPOSOBY DOSTAWY (TERMINY, KOSZTY DOSTAWY) :

a. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.

.
b. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
c. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
d. Koszty dostawy:
Do każdego zamawianego towaru o wartości nie przekraczającej 800 PLN brutto  doliczany jest koszt jego wysyłki. Powyżej wymienionej kwoty (jeżeli masa przesyłki nie przekracza 30kg), koszty dostawy pokrywa firma NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.

W przypadku gdy masa przesyłki przekracza 30kg dopłata naliczana jest indywidualnie.
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.

Realizujemy zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
Możliwe są następujące formy zapłaty:
- za pobraniem (kurier) - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru
          Koszt wysyłki wynosi: 24,90 PLN brutto do 30 kg.
- przedpłatą (na konto)- na  następujący   numer   rachunku   bankowego  firmy :
          NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.

. 67 11 40 2017 0000 4402 0494 1011  Koszt wysyłki wynosi: 19,90 PLN brutto

 

Waga :          

 

 Cena:

    Za pobraniem:

od 1 kg

do 30 kg

19,90 zł

                     24,90 zł

od 30 kg 

do 50 kg

70 zł

75 zł

od 50 kg

do 60 kg

85 zł

90 zł

od 60 kg

do 100 kg

139 zł

145 zł

od 100 kg

do 200 kg

169 zł

175 zł

od 200 kg

do 300 kg

225 zł

230 zł


 e. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.


7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY :

a. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia..

b. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. a wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy biuro@narzedziaielektro.pl lub ;
- adres korespondencyjny: NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.. ul. 3-Maja 58 62-500 Konin ewentualnie faksem pod numer 63-246-93-50
c. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.. ul.3-Maja 58, 62-500 Konin
e. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

8. REKLAMACJA :

a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru  z umową określony jest  ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
b. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy narzedziaielektro@wp.pl bądź korespondencyjny NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c.. ul.3-Maja 58, 62-500 Konin, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem  Metal-Pol s.c. 3-Maja 58, 62-500 Konin
c. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. b należy podać:
- imię i nazwisko Klienta,
- datę zakupu,
- datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,
- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
d. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
e. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: NARZĘDZIA PHU Metal-Tech s.c. ul.3-Maja 58, 62-500 Konin 

9. GWARANCJA :

a. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego Towaru.
b. Gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową.

Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), oraz karta gwarancyjna.

Dokumenty te przychodzą razem z towarem i przyjęciem towaru potwierdzacie Państwo, że znajdowały się one w przesyłce.

Warunki gwarancji określa producent danego towaru. Gwarantem jest również producent.
Informacja o punktach serwisowych, do których należy przesłać reklamowany towar znajduje się w instrukcji dołączonej każdorazowo do sprzedawanego produktu lub na karcie gwarancyjnej.

Naprawy gwarancyjne mogą być realizowane wyłącznie w autoryzowanych i uprawnionych do takich napraw punktach. Jakiekolwiek naprawy we własnym zakresie, przeróbki, ingerencja do wnętrza maszyny osób nieuprawnionych, wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi powodują utratę gwarancji.

Koszty związane z wysyłką określa producent (szczegóły w książce gwarancyjnej).

W wypadku trudności ze znalezieniem autoryzowanego serwisu lub jakichkolwiek wątpliwości nasi wykwalifikowani serwisanci służą Państwu pomocą.

Wszystkie oferowane przez nas narzędzia są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnej sieci dystrybucji przedstawicielstw poszczególnych marek. Firma nasza jest wieloletnim dystrybutorem większości marek narzędzi i elektronarzędzi.10. ZMIANA REGULAMINU :

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

11. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW :
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

12. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM :
a. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

13. DANE OSOBOWE :
Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013r
Zakładając konto w sklepie otrzymasz

  • dostęp do historii swoich zamówień
  • możliwość zaminay zamówienia
  • dostęp do przechowalni
  • udział w programie lojalnościowym
  • książkę adresową
  • program partnerski
  • bieżące rabaty i promocje w sklpie

 

Masz pytania?
Biuro obsługi Klienta: 601-186-186

REKLAMA
Tylko sprzęt najwyższej jakości

Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Ci dobrać sprzęt idealnie do Twoich potrzeb.

Codzienna aktualizacja sklepu

Pozowli Ci być na bieżąco z promocjami, nowościami oraz produktami w naszym sklepie.

Dołącz do nas na Facebooku

Obserwuj wszystkie wydarzenia z e-makitanrzedzia.pl